מהם סימני מסחר? האם כדאי לרשום? איך עושים את זה?

לפי פקודת סימני מסחר "סימן מסחר" – הוא אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים … המשמש, לאדם לענין הטובין (או שירות) שהוא מייצר או סוחר בהם.

לכן למעשה, לכל עסק שיש לו שם, ובוודאי כל עסק שיש לו לוגו, יש סימן מסחר. המדינה מאפשרת לבעלי עסקים לרשום את סימני המסחר במאגר סימני המסחר במשרד המשפטים ובכך להגן על סימן המסחר. רישום סימן המסחר מגן על המותג והמוניטין הקשורים בו, כלומר, על הקשר שנוצר בין המילים או הדמויות המופיעים בסימן לבין המוצר או השירות

ההגנה על סימני מסחר מאוד רחבה ומאפשרת לבעלים למנוע מאחרים לעשות שימוש בשם של המותג או הסימן הרשום ובלוגו, וכן שומרת על האפשרות לעשות שימוש בסימן – כלומר מונעת מאחרים לרשום סימן מסחר על שם העסק ובכך למנוע מבעל הסימן את השימוש במותג (שם / לוגו או שניהם)

רישום סימן מסחר נועד לאפשר לבעל הסימן לעשות בו שימוש ולהגביל אחרים לעשות בו שימוש. כדי שההגנה לא תהיה רחבה מידי, חילק המחוקק את כלל הסחורות ושירותים ל- 45 סוגים של סחורות ושירותים. ומי שמבקש לרשום סימן מסחר נדרש לציין על איזה סחורות ושירותים הוא רוצה לרשום את הסימן. כך מטבע הדברים אם אנחנו עוסקים בהקמת אתרי אינטרנט לא נמנע כנראה מאחרים לעשות שימוש בשם העסק בהקשר של ייצור אריחים לאמבטיה.

לבחירה בסיווגים רלוונטיים בלבד משמעות נוספת משום שרישום כל סיווג מתוך 45 הסיווגים הקיימים כרוך באגרה כשהאגרה על הסיווג הראשון היא בסביבות 1600 ₪ וכל סיווג נוסף כרוך בתשלום אגרה נוספת בסך כ-1200 ₪. לכן לרוב לא כדאי לרשום סימן מסחר על סיווג של סחורות ושירותים שאינו רלוונטי למותג שלנו.

תוקף הסימן הוא לתקופה של 10 שנים מיום הגשת הבקשה ובסוף תקופה זו ניתן להגיש בקשה להארכת תוקף הסימן.

אני נוהג להמליץ בחום ללקוחותיי המתלבטים בקשר לרישום סימן מסחר לעשות זאת ללא היסוס משום שלא אחת לאחר שנים של שימוש במותג מתברר כי מישהו אחר כבר עושה שימוש במותג או חלילה רשם עליו סימן מסחר ובכוחו למנוע מבעל המותג לעשות בו שימוש.

המידע במאמר זה לא מהווה ייעוץ משפטי, ונועד למטרת הסבר כללי בלבד. מומלץ להתייעץ באופן פרטני בכל עניין ועניין.